صفحه تست ملکی2

صفحه تست ملکی2صفحه تست ملکی2صفحه تست ملکی2صفحه تست ملکی2صفحه تست ملکی2صفحه تست ملکی2

برند سازی

صفحه تست ملکی1

صفحه تست ملکی1صفحه تست ملکی1صفحه تست ملکی1صفحه تست ملکی1صفحه تست ملکی1صفحه تست ملکی1

دهه کرامت 6

صفحه ملکی 4

صفحه ملکی 4صفحه ملکی 4صفحه ملکی 4صفحه ملکی 4صفحه ملکی 4صفحه ملکی 4صفحه ملکی 4

HSE

اخبار منطقه ایلام

 • ثبت بیش از 3 هزار و 200 نفر - ساعت دوره آموزشی در منطقه ایلام

 • پذیرش و چاپ دو مقاله علمی توسط رئیس HSE منطقه ایلام در مجلات بین المللی ISI

 • یک دوره آموزش نرم افزار Excel به صورت ویدیو کنفرانس و از راه دور در سطح منطقه ایلام و نواحی تابعه در حال برگزاری است

 • از تلاشگران عرصه پژوهش منطقه ایلام تجلیل شد

 • برگزاری دوره آموزشی بهداشت عمومی در منطقه ایلام

Loading

آلبوم چرخشی 1

 • طبیعت ایلام 4

 • طبیعت ایلام 9

 • طبیعت استان 13

 • طبیعت استان 12

 • طبیعت استان 11

 • طبیعت استان 10

 • طبیعت استان 9

 • طبیعت استان 8

 • طبیعت استان 7

 • طبیعت استان 6

 • طبیعت استان 5

 • طبیعت استان 4

 • طبیعت استان 3

 • طبیعت استان 2

Loading

cbgbd

1

 

تماس با ما:

ایلام ، بلوار شهید بهشتی ، پایینتر از صدا و سیمای مرکز ایلام

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام

صندوق پستی : ۱۵۹۵۱-۶۹۳۱۴
شماره تلفن :
۱۱-۳۲۲۲۲۰۱۰۸۴
شماره نمابر:۳۲۲۲۸۰۲۰۸۴
مرکز پاسخگویی :۰۹۶۲۷