• مجاری عرضه 10

 • مجاری عرضه 8

 • مجاری عرضه 7

 • مجاری عرضه 6

 • مجاری عرضه 5

 • مجاری عرضه 4

 • مجاری عرضه 3

 • مجاری عرضه 2

 • مجاری عرضه 1

 • بهره برداری از دو باب جایگاه در ناحیه مرکزی 4

 • بهره برداری از دو باب جایگاه در ناحیه مرکزی 1

 • افتتاح سی ان جی دهلران 1

 • بهره برداری از چهار باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در استان ایلام

 • آمادگی کامل منطقه ایلام در تأمین سوخت زمستانی وشرایط بحرانی

Loading

 

تماس با ما:

ایلام ، بلوار شهید بهشتی ، پایینتر از صدا و سیمای مرکز ایلام

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام

صندوق پستی : ۱۵۹۵۱-۶۹۳۱۴
شماره تلفن :
۱۱-۳۲۲۲۲۰۱۰۸۴
شماره نمابر:۳۲۲۲۸۰۲۰۸۴
مرکز پاسخگویی :۰۹۶۲۷