درباره ما

 وظایف اصلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان ایلام :

1-تحکیم و استمرار طرح تکریم ارباب رجوع و اجرای سیاستهای کاهش مراجعات و اقدام در جهت کاهش تصدیگری و تقویت خدمات رسانی مطلوب به مردم
2-ایجاد رضایتمندی در بین مصرف کنندگان وپیمانکاران حمل فرآورده های نفتی در راستای طرح تکریم ارباب رجوع
3-رعایت تمامی استانداردها در ذخیره سازی وتوزیع فرآورده های نفتی به ویژه نفتگاز بخش کشاورزی و صنعت و نفت سفید و بنزین حاوی MTBE با اعمال دقیق مدیریت عرضه در راستای بهینه سازی مصرف سوختهای فسیلی وکاهش میزان آلودگی محیط زیست
4- جلوگیری از اتلاف فرآورده های با ارزش نفتی از طریق اصلاح سیستم و تجهیزات موجود همراه با برقراری مستمر آموزشهای فنی ،ایمنی ،عملیاتی و زیست محیطی
5- بهداشت وتعمیرات تاسیسات ،با حداقل هزینه و حداکثر مطلوبیت بطوریکه همواره استانداردهای مورد نیاز در حفظ محیط زیست و نگهداشت تاسیسات رعایت گردد .
6-بررسی وضعیت فروش فرآورده به مشتریان و مناطق مختلف و تجزیه و تحلیل میزان مصرف آنها در اجرای سیاستهای بهینه سازی مصرف سوختهای فسیلی
7-افزایش توان ایمنی و توجه به مسائل بهداشت حرفه ای
8-استقرار سیستم نظام استاندارد مدیریت زیست محیطی ،ایمنی وبهداشت حرفه ای و سیستم مدیریت یکپارچهIMS
9-نظارت برحسن اجرای سیاست کلی و خط مشی فروش فرآورده های نفتی
10-نظارت و اشراف کامل بر امور جاری نقاط عرضه فرآورده های نفتی اعم از جایگاههای اختصاصی ،شرکتی وفرشندگیهای شهری
11-آگاهی از وضعیت صنایع درسطح منطقه و ایجاد هماهنگی با صاحبان صنایع به منظور مصرف بهینه فرآورده ها و در صورت امکان جایگزینی سوخت با هماهنگی سرویسهای صنعتی منطقه
12-نظارت بر اجرای کامل و صحیح برنامه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز مایع به منظور تقسیم عادلانه مواد نفتی به کلیه مجاری عرضه ومصرف کنندگان عمده و واحدهای سوختگیری وایجاد تعادل و توازن بین میزان موجودی و فروش
 اهم خدمات قابل ارائه درشرکت ملی پخش فرآوره های نفتی استان ایلام:

1- تعیین و عرضه سوخت و فرآوره های مورد نیاز شهروندان محترم استان ایلام
2- تعیین و عرضه سوخت و فرآورده های مورد نیاز صنایع و مصرف کنندگان عمده و جزء
3- خدمات مربوط به احداث جایگاههای اختصاصی عرضه فرآوده های نفتی
4- خدمات مربوط به احداث تاسیسات سیلندر پر کنی گاز مایع
5- خدمات مربوط به درخواستهای متقاضیان واگذاری نفتکشهای جدید و روشهای اجرائی امتیاز گیری
6-برنامه ریزیهای مختلف برای ذخیره سازی سوخت مصرفی خانوارها و واحدهای اداری ،آموزشی (بهداشتی )
7-تلاش هر چه بیشتر و آماده سازی و بهره مندی از توان کامل نیرو،تجهیزات و تقویت ناوگان نفت بری و مراکز عرضه در راستای توسعه استان ایلام .
8-خدمات مربوط به تسهیلات یارانه دار استان جهت احداث جایگاه و خرید نفتکش برای متقاضیان استانی
9-افتتاح جایگاهها ی عرضه بنزین سوپر در استان و ارائه خدمات رسانی به مردم
10- افتتاح جایگاههای CNG دراستان وارائه خدمات رسانی به مردم

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۲۴